O nas

Jesteśmy firmą rodzinną inwestującą w odnawialne źródła energii. Specjalizujemy się w całościowej realizacji procesów inwestycyjnych związanych z budową instalacji fotowoltaicznych oraz pozyskiwaniem najkorzystniejszych źródeł finansowania.

Zajmujemy się wyborem lokalizacji, kompleksowym projektowaniem, przygotowywaniem budowy oraz generalnym wykonawstwem farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie całej Polski. Szczególną uwagę przykładamy do wspierania rozwoju lokalnych społeczności energetycznych.

Aktualności

Oferta

wybór lokalizacji pod farmę fotowoltaiczną

dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne

opracowywanie projektów koncepcyjno-technicznych inwestycji

analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji

dobór najnowocześniejszych wydajnych i trwałych komponentów systemu fotowoltaicznego

Relacje inwestorskie

Kontakt

biuro@norgesola.pl

Norgesola Sp. z o.o.
ul. Pietkiewicza 34 05-080 Hornówek, Polska

NIP: 118 220 98 63 REGON: 386259983 KRS: 0000845333

Spółka z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 zł wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy